Preskočiť na obsah

Naša technológia

Zariadenie

Naša technológia je zameraná na značenie materiálov pomocou infračerveného vláknového lasera.

Do akých materiálov značíme

Skúsenosti máme najmä so značením do nehrdzavejúcej a nástrojovej ocele, prípadne s popisovaním mäkších kovov ako hliník a mosadz.

Do hladkej nehrdzavejúcej ocele bez špeciálnej povrchovej úpravy vieme vytvoriť čierny popis s dobrou čitateľnosťou. Naproti tomu, náš popis hliníka je svetlej farby, takže jeho čitateľnosť je vzhľadom k sivému sfarbeniu základného materiálu slabšia. To však neplatí pre eloxovaný (anodizovaný) hliník, ktorého povrch sa vyrába v rôznych farebných variantách. Popis do takéhoto materiálu je svetlý a môže byť veľmi dobre čitateľný (podľa farby eloxu).

Ponúkame tiež laserový popis do niektorých plastových materiálov (ABS, ASA, PET a iné).

Kvalita popisu je silno závislá od zloženia značeného materiálu (resp. jeho povrchovej úpravy) a nastavených parametrov lasera. Pre dosiahnutie čo najlepšej kvality značenia je teda vhodné pred “ostrým” značením vykonať sériu značení na skúšobnej materiálovej vzorke, za účelom návrhu vhodných parametrov pre daný materiál. To sa týka najmä atypických materiálov a ich povrchových úprav. Ak nám dodáte skúšobný materiál, môžeme sa dohodnúť na vykonaní bezplatnej skúšky popisovania na tento materiál.

Vstupné dáta

V prípade laserového popisovania jednoduchých textov, bude stačiť ak nám dodáte samotný text, prípadne aj typ písma. Ak by ste potrebovali laserom značiť logo, alebo inú grafiku, máte možnosť si sami navrhnúť grafickú predlohu (preferujeme krivkový formát .svg), prípadne predlohu navrhneme za Vás na základe konzultácie, alebo podľa náčrtu. V prípade značenia fotografií akceptujeme štandardné bitmapové súbory ako .jpg, .bmp… Akceptujeme aj papierové fotografie za účelom ich digitalizácie pre potreby vytvorenia predlohy pre laserové značenie.

Popisovanie rotačných súčiastok

Popisujeme tiež rotačné predmety s priemerom do 80 mm.

Maximálne rozmery

Štandardne značíme predmety ktorých rozmery nepresahujú 200x200x80 mm (šírka x hĺbka x výška).

Popisovanie vs gravírovanie

Rozdiel je najmä v hĺbke značenej stopy. Kým hĺbka popisovanej stopy je zanedbateľná, hĺbka gravírovanej stopy môže byť v desatinách milimetra, alebo hlbšia.

Okrem popisovania ponúkame aj gravírovanie kovových materiálov. Táto služba je vzhľadom na nami používanú technológiu vhodná skôr pre menšie zákazky a mäkšie kovy, vzhľadom na jej vyššiu časovú náročnosť.